Levering geschieden volgens onze leverings-
en betalings voorwaarden gedeponeerd
d.d. 26 september 2005 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag onder 80/5005. Een exemplaar wordt u op aanvraag toegezonden.